• اهداف و وعده

  نهنگ آبی 3اهداف

  هدف 1: برای اینکه تخصصی تر در چشم تولید
  Goal 2: To be more innovative, insist the principle of environment-friendly society.
  Goal 3: To be more people-oriented, improve the customer satisfaction.

  نهنگ آبی 3وعده

  وعده 1: همیشه با کیفیت در وهله اول قرار داده و به شدت نظارت بر کیفیت محصول از هر فرایند.
  Promises 2: Put customers’ demands into priority,  provide high-quality and reliable pre-sales & after-sales services.
  Promises 3: Except  the high quality products, we offer reasonable price.


  درخواست کن
  • * کد امنیتی: لطفا انتخاب کنید جام